Armádne zručnosti a krytá strelnica

< Idea

25 rokov využíval Mestský klub športovej streľby Bánová strelnicu v Bánovej, ktorej pozemok bol prenajatý od Jednotného roľníckeho družstva Bánová. Tento rok prenájom končí. Chceme zachovať a rozvíjať intenzívny život mestskej strelnice.
V meste chýba krytá strelnica, ktorá by zastrešila všetkých amatérskych i profesionálnych aktívnych strelcov, ktorých sa v okruhu Žiliny nachádzajú tisíce. V spojení s lukostreľbou a streľbou z kuše a telocvičňou na crossfit a work out by vznikol atraktívny originálny priestor, ktorý by vyťažil projekt v mesiacoch december, január, február, keď aktivity v ostatných centrách obmedzí zima.
Cross Fit a Work Out je špeciálny súbor cvičení, ktoré minimálne aplikuje stroje a činky používane v bežných posilňovniach. Využíva atletické a gymnastické postupy. Vznikol pre cca 10 rokmi v Bronxe ako druh sídliskovej atletiky, ako alternatíva k drahým posilňovniam.

Našou špecialitou je ARMY CROSS FIT a BODY BEAT WORK OUT.

< Lokalizácia

V spolupráci s mestom Žilina navrhujeme nájsť vhodný pozemok na výstavbu strelnice, resp. starú budovu vhodnú
na inštaláciu streleckej technológie.

< Cieľová skupina

Ozbrojené zložky, poľovníci, organizovaní i individuálni športovci, školské kolektívy, firmy.

< Prevádzka

Celoročná

SPAŤ