Občianske združenie Žilina

< Žiadateľ

Občianske združenie ENDORFUN 2790 (pôvodne Lithewa, Friwald) vzniklo v roku 2003.
Špecializujeme sa na výcvik a propagáciu netradičných, resp. adrenalínových športov, armádne zručnosti, teambuilding,
koučing, výcvikové programy zamerané na osobnostný rozvoj a organizáciu kultúrnych a športových podujatí.
Našimi hlavnými aktivitami sú v súčasnosti výuka a exhibícia netradičných športov pre širokú verejnosť:
paintball, zorbing, lezecké dráhy, prežitie vo voľnej prírode, lukostreľba, detské a športové animácie, organizácia výcvikových pobytov zameraných na osobný rozvoj.
Úzko spolupracujeme s 5. Plukom špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka v Žiline.
Sme nezisková organizácia.

Názov projektu:
< ENDORFUN 2790 – centrá aktívneho oddychu

< Idea

Občianske združenie v súčasnosti zastrešuje cez 100 odborných lektorov výcviku a animátorov. Na našich výcvikoch a tréningoch sa ročne zúčastní viac ako tisíc dospelých i detí nielen z krajín Európskej únie. Všetky naše aktivity sa momentálne sústreďujú v Horskom výcvikovom priestore Endorfun 2790.1 pri Horskej osade Chata Žiar v Rajeckej Lesnej a v Skiarene Fačkovské sedlo. Vysoká profesionalita, bezpečnosť a široké portfólio služieb nám zabezpečili silnú členskú i klientskú základňu, ktorá už dávno prekročila hranice Rajeckej doliny. Navrhujeme vybudovať originálne špecializované adrenalínové a relaxačné centrá pre širokú verejnosť v žilinskom kraji: Rajeckej doline, Vrátnej a v meste Žilina. Miestnym ubytovateľom a hotelom, ktorí sa stanú našimi partnermi, rozšírime ponuku, nakoľko budú môcť ponúkať vysokošpecializované a atraktívne programy s profesionálnym dohľadom. Mestské centrá rozšíria voľnočasové aktivity pre obyvateľov mesta. Ubytovatelia a mestské hotely rozšíria svoju ponuku pre firmy o program našich centier, čím sa stanú pre klientov zaujímavejšími. Školy a univerzita získajú možnosť obohatiť metodiku o netradičné formy vyučovania. Projekt celkovo zvýši konkurencieschopnosť regiónu v turistickom ruchu. Projekt je samouživiteľný, na úvodnú realizáciu nepotrebuje priame štátne ani mestské zdroje. Rozvoj stredísk chcemezabezpečiť z prevádzky, grantov a príspevkov členov.

Projekt rozširuje možnosti výuky

a tréningu o nové centrá so špecifickým zameraním:

Endorfun 2790.1 – horské centrum pre teambuilding a rekreáciu, Rajecká Lesná
Endorfun 2790.2 – mestské centrum armádnych zručností a krytá strelnica, Žilina
Endorfun 2790.3 – mestské centrum aktívneho oddychu a relaxu, Vodné Dielo, Žilina
Endorfun 2790.4 – mestské lezecké centrum, Via Ferrata, Žilina-Višňové
Endorfun 2790.5 – horské centrum pre teambuilding a rekreáciu, Terchová-Vrátna

< Spoločenské benefity

1. Socializácia a aktivizácia komunity s tvorivým spoločenským nábojom.
2. Propagácia aktívneho oddychu a zdravého životného štýlu nenásilnou formou, na princípe pozitívneho vzoru.
3. Aktívne pôsobenie v sídliskovej komunite mládeže, propagácia života bez drog.
4. Podpora turistického ruchu vytvorením originálneho priestoru v stredoeurópskom meradle.
5. Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu v turistickom ruchu.
6. Vytvorenie nových pracovných miest.
7. Organizovanie vojenských veteránov s rodinami a ich zapojenie do činnosti združenia.
8. Popularizácia armády v civilnom sektore.
9. Spolupráca so silovými zložkami a ich propagácia.
10. Dôraz na európske hodnoty spolužitia a hodnotového systému aliancie NATO.

< Referencie

Lithewa 2003 – festival stredovekých inšpirácií a exhibícií, Žilina a Lietavský hrad.
Rock&Ball 2006 – hudobno- športový festival, Rajec
Kaliber 2008/2012 – festival športovej streľby, Rajecká Lesná
Friwald Arrow 3D GRAND PRIX Slovakia 2005/2012 – medzinárodná Veľká Cena Slovenska
v 3D streľbe z luku a kuše, Rajecká Lesná
Cochonnet 2004/2009 – horský festival francúzskej kultúry, Rajecká Lesná
Endorfun od 2000 – horské centrum pre teambuilding a relax, Rajecká Lesná
Paintball aréna od 2000 – výcvikový profesionálny priestor, Rajecká Lesná
Teambuildingy, akcie pre mládež, školy v prírode, tématické podujatia
Športové dni pre školy 2008/2012 – súbor animácií a netradičných športov, Rajecká Lesná
Dni detí – celodenný program pre firmy i verejnosť, Rajecká Lesná
Trip-Camp 2012 – európsky poznávací tábor pre deti z RSFR, Rajecká Lesná, Praha, Bratislava,
Budapešť, Krakow
Lesná Pohoda – nedeľné programy pre rodiny s deťmi, Rajecká Lesná

< Autor projektu a realizátor

Občianske združenie ENDORFUN 2790
Adresa: Karola Kmeťku 3165/7, Žilina, 01001.
IČO: 37901770
Web: www.endorfun.sk – vo výstavbe
www.facebook.com/chataziar
www.123paintball.sk
www.123zorbing.sk
www.chataziar.sk

Hlavný projektový manažér: Marek Kubinec – 0903 310 387
Manažér pre komunikáciu s armádou: Michal Jambor – 0903 326 788

< Spoluorganizátori

Mestský strelecký klub, Žilina – Bánová
Lukostrelecký klub Hunter Malá Fatra, občianske združenie, Rajec

< Odborný konzultant a koordinácia spolupráce s 5. plukom

špeciálneho určenia J. Gabčíka
Plukovník Ing. Ľubomír Šebo

< Design a vizibilita

Atelier 314 Žilina, Peter Dlhopolček, www.profigrafik.sk

< Partneri

Ruský partner: Trip – Camp TOUR, Moskva, RSFR
Horské centrum pre teambuilding a rekreáciu Chata Žiar, Rajecká Lesná

< Základná produkcia pre cieľové skupiny

1. školy a mládežnícke organizácie

branecké kurzy
športové dni
kurzy lezenia
kurzy prvej pomoci
špecializované športy
školská liga
kurzy Army Cross Fit a Body Beat Work Out
kurzy streľby
kurzy sebaobrany
školy v prírode
besedy

2. verejnosť

lezecké kurzy
lavínové kurzy
kurzy pohybu vo vysokohorskom teréne
špecializované športy
adrenalínové atrakcie
športové exhibície a podujatia
kurzy sebaobrany
kurzy Army Cross Fit a Body Beat Work Out
detské atrakcie a podujatia
streľba
prímestské tábory
kultúrnošportové podujatia v koordinácii s mestom Žilina a VÚC
športová infraštruktúra: sprchy, wc, šatne, odkladacie boxy na korčule, bicykle
vonkajšia telocvičňa

3. firemná klientela

teambuilding a firemné akcie

4. hotely a ubytovatelia

kompletná ponuka združenia rozšíri služby ubytovateľov v regióne

< Kontaktné body

Kancelária združenia: telefonický kontakt, logistika a organizácia
Oficiálny web združenia: www.endorfun.sk
Fanpage združenia: www.facebook.com/endorfun
Kampaň apríl-jún 2013: Billboard a citylight – sponzorsky
Facebook kampaň
Google kampaň
1. Jún 2013 – slávnostné otvorenie Endorfun Vodné Dielo

< Periodické podujatia pre verejnosť na rok 2013:

Žilinská paintball liga, Vodné dielo Žilina – pravidelné paintball a airsoft preteky
Žilinská lukostrelecká liga – pravidelné lukostrelecké preteky
Deň Detí, Vodné dielo Žilina – detský deň plný atrakcií a animácií
Grand Prix Friwald Arrow 3D marathon, Rajecká Lesná – medzinárodný pretek v 3D lukostreľbe
ENDORFUN 2790 Race, Vodné Dielo Žilina – military preteky pre verejnosť
ENDORFUN horský beh Vrátna – Strečno – Rajecká Lesná – preteky pre verejnosť v horskom behu
Rock´n´Ball, Vodné dielo Žilina – hudobnošportový festival
Víkendové rodinné podujatia – Vrátna, Vodné dielo Žilina, Rajecká Lesná

SPAŤ